...

Om dat verder uit te pluizen, heeft een groep de gegevens geanalyseerd van iets meer dan 30.500 patiënten jonger dan 20 jaar (gemiddelde leeftijd 14 jaar) bij wie een diagnose van type 1-diabetes was gesteld sinds meer dan een jaar. 16.460 patiënten werden behandeld met meerdere insuline-injecties (≥ 4) en 14.119 met een insulinepomp. Het betrof patiënten die hadden deelgenomen aan de grote Diabetes Prospective Follow-up Initiative-studie, die tussen januari 2011 en december 2015 werd uitgevoerd in 446 diabetescentra in Duitsland, Luxemburg en Oostenrijk.Bij vergelijking van 9.814 patiënten in de twee behandelingsgroepen was het risico op ketoacidose en ernstige hypoglykemie lager in de groep die werd behandeld met een insulinepomp, dan in de groep die meerdere insuline-injecties per dag kreeg: respectievelijk 3,64 en 4,26 per 100 patiëntjaren (p = 0,04) en respectievelijk 9,55 en 13,97 per 100 patiëntjaren (p < 0,001). Niet alleen was het risico op de twee meest geduchte complicaties niet hoger, ook de diabetescontrole was beter te oordelen naar het HbA1c-gehalte (8,04% versus 8,22%; p < 0,001) hoewel de totale insulinedosis lager was met de insulinepomp (0,84 versus 0,98 eenheden/kg/d; p < 0,001).B Karges et al. JAMA 2017; 318: 1358-66.