...

De auteurs hebben retrospectief de gegevens doorgenomen van patiënten jonger dan 60 jaar die tussen 2005 en 2015 in het ziekenhuis waren opgenomen wegens een eerste infarct (n = 1.462.168). De frequentste drie corrigeerbare risicofactoren bij de jongste patiënten (leeftijdsgroep 18-44 jaar, 19,2%) waren roken (56,8%), lipidenstoornissen (51,7%) en hypertensie (49,8%). 90,3% vertoonde minstens één risicofactor.Bij de oudere patiënten (leeftijdsgroep 45-59 jaar, 80,8%) waren de frequentste drie corrigeerbare risicofactoren dezelfde als bij de jongere, maar in een andere volgorde: hypertensie (59,8%), lipidenstoornissen (57,5%) en roken (51,9%). 92% van die patiënten vertoonde minstens één risicofactor.In de totale patiëntenpopulatie kwamen diabetes (29,8% versus 19,9%), obesitas (26,9% versus 18,6%) en hypertensie (51,0% versus 49,3%) vaker voor bij vrouwen dan bij mannen. Omgekeerd kwamen roken (58,1% versus 53,4%), lipidenstoornissen (54,6% versus 44,1%) en drugsverslaving (10,1% versus 8,4%) significant vaker voor bij mannen dan bij vrouwen.Tijdens de periode 2005-2015 is de prevalentie van de zes corrigeerbare risicofactoren significant gestegen bij de jongste patiënten: roken (van 54,5 naar 60,3%), lipidenafwijkingen (van 47 naar 51,3%), hypertensie (van 42,7 naar 57,2%), diabetes (van 18,8 naar 26,1%), obesitas (van 14,6 naar 28,9%) en drugsverslaving (van 8,8 naar 11,9%). Je zou kunnen zeggen: "Oké, dat is zo in de Verenigde Staten." Maar is het wel zeker dat de primaire preventie bij ons beter is?S Yandrapalli et al. J Am Coll Cardiol. 2019; 73: 573-84. http://www.onlinejacc.org/content/73/5/573