...

Een recente studie van een groep uit Napels (1) is een uitstekende biologische illustratie van dat gezegde: bij patiënten met hypertensie was het risico op cardiovasculaire accidenten (plotselinge cardiale dood, al dan niet fataal myocardinfarct en CVA, TIA, revascularisatie van de kransslagaders of de carotis, ziekenhuisopname wegens hartfalen, de novo angina pectoris en atriumfibrillatie) lager bij de patiënten met een gemiddelde HDL-cholesterolconcentratie.De onderzoekers rapporteren dat een hoge HDL-cholesterol bij patiënten met hypertensie correleerde met een significant hoger risico op cardiovasculaire accidenten dan een middelmatige HDL-cholesterol. De studie is uitgevoerd bij 11.987 patiënten met hypertensie, die in drie groepen werden ingedeeld naargelang van de HDL-cholesterolconcentratie (laag < 40 mg/dl, n = 2.674; gemiddeld 40 tot 80 mg/dl, n = 9.060 en hoog > 80 mg/dl, n = 253). Tijdens een follow-up van 25.534 patiëntjaren zijn 245 evenementen gedocumenteerd. Na correctie voor mogelijke vertekenende factoren was het risico significant hoger bij de patiënten met een lage HDL-cholesterol (3,4%) en een hoge HDL-cholesterol (3,5%) dan bij de patiënten met een gemiddelde HDL-cholesterol (2,6%), p = 0,02 versus de groepen met een hoge en een lage HDL-cholesterol. De correlatie was niet lineair, maar U-vormig.Bij vrouwen met hypertensie correleerde een hogere HDL-cholesterol echter niet met een hoger risico.De studie stelt dus, althans bij mannen met hypertensie, de beschermende rol van een hoge HDL-cholesterol ter discussie. Voor de LDL-cholesterol geldt "lower is better", maar voor de HDL-cholesterol geldt dus geen "higher is better".1. https://www.ahajournals.org/doi/10.1161/HYPERTENSIONAHA.122.19912