...

De studie heeft de correlatie onderzocht tussen een hysterectomie en type 2-diabetes bij de 81.144 vrouwen van de zeer grote E3N-cohorte, die geen type 2-diabetes hadden bij inclusie in de studie. Ter herinnering, het prospectieve cohortonderzoek E3N (Etude Epidémiologique auprès de femmes de la Mutuelle Générale de l'Education Nationale) volgt bijna 100.000 Franse vrouwen geboren tussen 1925 en 1950 en evalueert de invloed van de levenswijze, de voeding, de omgeving en de behandelingen op de gezondheid van vrouwen.Tijdens een gemiddelde follow-up van 16,4 jaar hebben 4.367 vrouwen type 2-diabetes gekregen. Het risico bleek hoger te zijn bij de vrouwen die een hysterectomie hadden ondergaan, dan bij vrouwen die geen hysterectomie hadden ondergaan (gecorrigeerde HR 1,18, 95% BI: 1,10-1,27, p < 0,0001).Het hogere risico op diabetes is teruggevonden ongeacht de reden waarom een hysterectomie was uitgevoerd (endometriose of fibromatose, aHR 1,19) en ongeacht of een conservatieve hysterectomie was uitgevoerd (aHR 1,13) of een hysterectomie met adnexectomie (aHR 1,23).De aHR verschilde naargelang van de leeftijd op het ogenblik van de hysterectomie:Dus een hoger risico op type 2-diabetes bij vrouwen bij wie een hysterectomie met of zonder ovariëctomie was uitgevoerd voor de leeftijd van 50 jaar. De verklaring daarvoor is nog niet duidelijk. Het risico werd immers niet significant beïnvloed door de voortplantingsparameters, de hormoontherapieën, de voeding, de mate van lichaamsbeweging of overgewicht/obesitas bij inclusie in de studie.Naar de presentatie van F Bonnet, EASD 2022, OP26-151