...

Om dat uit te vlooien, hebben de auteurs een post-hocanalyse verricht van de gegevens van de patiënten die hadden deelgenomen aan de ORIGIN-studie (Outcome Reduction with Initial Glargine Intervention), een gerandomiseerde studie uitgevoerd bij 11.495 diabetespatiënten die nog minstens één andere cardiovasculaire risicofactor vertoonden en een MMSE-score (Mini-Mental State Examination) ≥ 24 hadden. De patiënten werden in twee groepen ingedeeld. Eén groep kreeg een basale insuline, waarvan de dosering werd aangepast om te komen tot een nuchtere glykemie < 95 mg/dl. De andere groep kreeg een behandeling zonder insuline. Tijdens een mediane follow-up van 6,2 jaar werden alle episoden van ernstige en niet-ernstige hypoglykemie geregistreerd. Cognitieve disfunctie werd gedefinieerd als dementie of een MMSE-score < 24.Tijdens de follow-up werden 427 episoden van ernstige hypoglykemie gerapporteerd (3,7%) en 3.256 episoden van niet-ernstige hypoglykemie (28,3%). 100 patiënten zijn dement geworden (0,9%) en bij 11,6% van de patiënten was de MMSE-score gedaald tot minder dan 24.Er werd geen correlatie vastgesteld tussen het aantal episoden van ernstige hypoglykemie en cognitieve disfunctie, zelfs na correctie voor vertekenende factoren: HR respectievelijk 1,16 (95% BI 0,89-1,52) en 1,00 (95% BI 0,76-1,31).Een negatieve correlatie werd vastgesteld tussen het bestaan van een cognitieve disfunctie en episoden van niet-ernstige hypoglykemie: patiënten die minstens een keer een niet-ernstige hypoglykemie hadden vertoond, vertoonden minder vaak cognitieve stoornissen.De conclusie is dat episoden van ernstige of niet-ernstige hypoglykemie het risico op cognitieve disfunctie niet verhogen. Quod erat demonstrandum.T Cukierman-Yaffe et al. Diabetes Care. 2018 Nov 13. [Online gepubliceerd voor de papieren versie] http://care.diabetesjournals.org/content/early/2018/10/26/dc18-0690.long