...

Ze zijn daarvoor uitgegaan van de nationale gegevensbank over ziekteverzekering in Taiwan. De researchers hebben hun studie uitgevoerd om het risico op ventriculaire ritmestoornissen waarvoor de patiënt in het ziekenhuis diende te worden opgenomen (ventrikeltachycardie of -fibrillatie) en plotselinge hartstilstand te evalueren naargelang de patiënten al dan niet episoden van hypoglykemisch coma of hypoglykemie waarvoor medische bijstand in een ziekenhuis nodig was, hadden vertoond.Ze hebben de gegevens geanalyseerd van 54.303 patiënten, meer bepaald 1.037 patiënten met hypo's en 4.148 patiënten zonder hypo's (controlegroep) (elke patiënt werd vergeleken met vier controlepersonen).Tijdens een gemiddelde follow-up van 3,3 ± 2,5 jaar zijn 29 episoden van ernstige hypoglykemie opgetreden (17 bij controlepersonen, 12 bij de patiënten). De incidentie van ernstige hypoglykemie was meer dan tweemaal hoger in de eerste groep dan in de controlegroep (gecorrigeerde HR 2,42; p = 0,04). Het risico op een ernstige hypoglykemie was ook hoger bij de patiënten die werden behandeld met insuline (gecorrigeerde HR 3,05 in vergelijking met de patiënten die geen insuline kregen) (p = 0,01).Y-C Hsieh et al. Diabetes Metab Res Rev. 26 okt 2019: e3226. [Online gepubliceerd voor de papieren versie]. https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/dmrr.3226