...

Daarom heeft het ARC-HBR (Academic Research Consortium for High Bleeding Risk), dat bestaat uit clinici en specialisten die gespecialiseerd zijn in dat domein, regelgevende overheden en grote onderzoeksinstellingen, een gezamenlijke definitie opgesteld van patiënten die een hoog bloedingsrisico lopen na PCI. Het consortium is daarbij uitgegaan van de beschikbare gegevens.De definitie omvat veertien major criteria en zes minor criteria. Ze werd gepresenteerd door Philip Urban, Genève, tijdens het EuroPCR 2019, Parijs, 21-24 mei. Die studie werd tegelijkertijd gepubliceerd in de European Heart Journal (https://academic.oup.com/eurheartj/advance-article-abstract/doi/10.1093/eurheartj/ehz372/5492739) en in Circulation (https://www.ahajournals.org/doi/abs/10.1161/CIRCULATIONAHA.119.040167).Major criteria:Minor criteria:Een hoog bloedingsrisico werd gedefinieerd als minstens één major criterium of minstens twee minor criteria.De auteurs zijn de mening toegedaan dat het gebruik van die pragmatische consensusdefinitie een zekere coherentie zou moeten creëren bij het opsporen van dergelijke patiënten, het opzetten en de interpretatie van klinische studies zou vergemakkelijken, de adviezen van de regelgevende overheden relevanter zou maken en zou moeten helpen bij het nemen van een klinische beslissing.