...

Vorsers hebben de prognose geëvalueerd van 1.441 type 1-diabetespatiënten die waren opgenomen in de DCCT/EDIC-studie (Diabetes Control and Complications Trial/Epidemiology of Diabetes Interventions and Complications study). De patiënten waren aanvankelijk gerandomiseerd naar een klassieke of een intensieve insulinetherapie en werden tot 30 jaar lang gevolgd. De vorsers hebben nu het verband onderzocht tussen longitudinale veranderingen van de insulinedosis en cardiovasculaire risicofactoren en uitkomstmaten.De vrouwen van de groep die een klassieke insulinetherapie kregen, wogen gemiddeld 2,7 kg minder dan de vrouwen die een intensieve behandeling kregen (p = 0,0037), hadden ook een hogere hartfrequentie en hogere serumtriglyceriden, kregen een lagere hoeveelheid insuline en hadden een hoger HbA1c-gehalte (respectievelijk 8,4% en 7,9%). In modellen die het verband hebben onderzocht tussen de insulinedosis en cardiovasculaire risicofactoren, correleerde een hoge insulinedosis significant met een hogere systolische bloeddruk, hogere serumtriglyceriden, een hoger HbA1c-gehalte, een lagere diastolische bloeddruk, een lagere HDL- en een lagere LDL-cholesterolconcentratie. Tijdens de follow-up werden 366 cardiovasculaire accidenten geregistreerd bij 184 patiënten. Bij een initiële analyse correleerde een stijging met 0,1 eenheden insuline/kg lichaamsgewicht/dag met een 6% hoger risico op hart- en vaataandoeningen (HR 1,06; 95% BI, 1,03-1,09). Maar na correctie voor andere cardiovasculaire risicofactoren was er geen significante correlatie met de insulinedosis meer: HR respectievelijk 1,03 (95% BI 0,99-1,08) en 0,99 (95% BI 0,92-1,08).Hogere insulinedoses correleerden significant met een minder goed cardiometabool risicoprofiel (hogere BMI, hogere hartfrequentie, hogere serumtriglyceriden en lagere HDL-cholesterolconcentratie). Anderzijds waren de diastolische bloeddruk en de LDL-cholesterolconcentratie lager. Hogere insulinedoses correleerden echter niet met een hoger risico op hart- en vaataandoeningen.Op grond van die resultaten raden de onderzoekers aan de insulinetherapie bij type 1-diabetespatiënten te handhaven en te intensiveren. Ter herinnering, in de initiële intensief behandelde groep was het risico op microvasculaire complicaties gemiddeld ongeveer 50% lager en het risico op cardiovasculaire complicaties ongeveer 40% lager.BH Braffett et al. Diabetes Care. 2019 Feb 6. [Online gepubliceerd voor de papieren versie]. http://care.diabetesjournals.org/content/early/2019/01/31/dc18-1574.long