...

De type 2-diabetespatiënten werden in een 2-1-verhouding gerandomiseerd naar een dieet zonder caloriebeperking met weinig koolhydraten (max. 20% van de totale hoeveelheid calorieën) (n = 49) of een standaarddieet (50-60% van de calorieën geleverd door koolhydraten) (n = 22). Tijdens de zes maanden van de studie moest de behandeling voor diabetes stabiel blijven (behalve insuline) en moesten de patiënten evenveel lichaamsbeweging blijven nemen. Het primaire eindpunt was het HbA1c-gehalte.In de groep met een koolhydraatarm dieet daalde de inname van koolhydraten tot 13,4% van de totale hoeveelheid calorieën en steeg de vetinname tot 63,2% van de calorieën, dus respectievelijk circa 31% minder en 31% meer dan in de controlegroep (p < 0,001 voor alle vergelijkingen).Het HbA1c-gehalte daalde significant meer in de groep met een koolhydraatarm dieet dan in de controlegroep. Het verschil was duidelijk na drie maanden en hield aan na zes maanden. Na zes maanden was het HbA1c-gehalte met 1 percentpunt gedaald in de groep met een koolhydraatarm dieet (7,1% -> 6,1%) en met 3 percentpunten in de controlegroep (7,3% -> 7,0%).Het gewicht (3,9 ± 1,0 kg), de BMI (1,4 ± 0,4 kg/m2), de middelomtrek (4,9 ± 1,3 cm), de totale vetmassa (2,2 ± 1,0 kg) en de magere massa (1,3 ± 0,6 kg) daalden significant meer in de groep met een koolhydraatarm dieet dan in de controlegroep, terwijl de verhouding magere massa/vetmassa verbeterde (+ 1,2% ± 0,6%). Er werd geen verschil in bloeddruk of serumlipiden waargenomen.Volgens die studie is een koolhydraatarm dieet met veel vetten zonder caloriebeperking doeltreffend en veilig (heilzame effecten op de glykemiecontrole en de lichaamssamenstelling en geen negatieve effecten op de cardiovasculaire risicofactoren bij type 2-diabetespatiënten). Een voeding met een normale hoeveelheid koolhydraten 'omdat de patiënt toch antidiabetica inneemt', is dus waarschijnlijk toch niet zo goed.EM Gram-Kampmann et al. Diabetes Obes Metab. Online gepubliceerd voor de papieren versie op 4 jan 2022. https://doi.org/10.1111/dom.14633