...

Deze analyse (1) werd uitgevoerd door het team rond dr. Alexandra Zabala (Karolinska Institutet in Stockholm), was gebaseerd op het Zweedse nationale diabetesregister en er waren meer dan 100.000 patiënten met DT2 in ingesloten. De gemiddelde leeftijd van de deelnemers was 63 jaar en 44,5% van hen was een vrouw.De onderzoekers gebruikten de geschatte glucosedispositiegraad (eGDR, berekend aan de hand van de HbA1c-waarde, de buikomtrek en eventuele AHT) om de graad van insulineresistentie te beoordelen (2). Er werd rekening gehouden met leeftijd, cholesterolgehalte, roker of niet-roker, hartziekten en de andere klassieke risicofactoren voor CVA en de patiënten werden gemiddeld 5,6 jaar gevolgd. Tijdens die follow-up kregen 4.201 van hen (4%) een CVA. Uit de analyse bleek dat de personen met de laagste insulineresistentie (= de hoogste eGDR) 40% minder kans hadden een CVA te krijgen dan wie een grotere insulineresistentie had. In de eerste groep lag het risico op overlijden na een CVA ook 28% lager dan in de tweede.Een grondigere analyse van de cijfers heeft aangetoond dat er een sterker verband bestond tussen AHT en het risico op CVA dan het geval is voor de buikomtrek of de HbA1c-waarde.Referenties: