...

Om de correlatie te evalueren tussen het HbA1c-gehalte en de totale sterfte bij mensen met of zonder diabetes, heeft een Chinese groep de gegevens doorgenomen van bijna 16.000 patiënten zonder voorgeschiedenis van kanker die hadden deelgenomen aan de Health and Retirement Study. De mediane leeftijd van de patiënten was 64 jaar.Tijdens een mediane follow-up van 5,8 jaar zijn 2.133 proefpersonen overleden.Bij de diabetespatiënten was de totale sterfte het laagst bij de patiënten met een HbA1c-gehalte van 6,5%. De totale sterfte was significant hoger bij de patiënten met een HbA1c-gehalte < 5,6% of > 7,4% .Bij de mensen zonder diabetes was de totale sterfte het laagst bij de patiënten met een HbA1c-gehalte van 5,4%. De sterfte was significant hoger bij de patiënten met een HbA1c-gehalte < 5,0%. De sterfte was echter niet hoger als het HbA1c-gehalte > 5,4% was.Daaruit leiden de auteurs af dat het optimale HbA1c-gehalte 5,6% tot 7,4% bedraagt bij diabetespatiënten en 5,0% tot 6,5% bij mensen zonder diabetes (de streefwaarde bij patiënten met diabetes).FR LI et al. J Clin Endocrinol Metab. 2019 Mar 21 [Online gepubliceerd voor de papieren versie].