...

Dagelijks krijgen 45 landgenoten te horen dat ze aan hartfalen lijden - op een jaar tijd zijn dat 16.500 Belgen. Meer aandacht voor deze aandoening is zeker nodig. Eén op vijf volwassenen loopt een risico om hartfalen te krijgen, maar niet meer dan één op vier weet en begrijpt wat hartfalen is. Nog niet één op tien Belgen kan een enkele risicofactor opnoemen.Aandacht voor aanbevelingenVan 30 april tot 12 mei organiseren 24 hartfalencentra diverse activiteiten: opendeurdagen, informatie-, preventie- en sensibiliseringssessies en stands over deze thema's, conferenties en debatten, films, workshops over voeding, bloed- en bloeddruktests, gepersonaliseerde hartfalentests, patiëntengetuigenissen, enzovoort.Deze activiteiten worden door professionele zorgverleners georganiseerd - de teams van de genoemde centra. Dat gebeurt dit jaar voor de negende keer op een rij. Maar het is ook nodig om er te blijven op hameren.Organisaties van cardiologen en patiëntenverenigingen zijn bezorgd: door de tekortkomingen in de bestaande terugbetalingen kunnen 230.000 patiënten niet meer behandeld worden volgens de Europese aanbevelingen.BegeleidingDe oplossing om het aantal ziekenhuis(her)opnames en het sterftecijfer te doen dalen bestaat er overigens vooral uit patiënten en hun gezin meer te betrekken bij het managen van de symptomen en bij de behandeling. Het is belangrijk om na een ziekenhuisopname regelmatige controles aan te moedigen en de samenwerking tussen huisartsen en hartfalencentra te versterken. Ook meer gespecialiseerde verpleegkundigen maken een groot verschil. In Nederland biedt 99% van de programma's nazorg door een gespecialiseerde verpleegkundige. Een studie uit het Verenigd Koninkrijk toont aan dat ondersteuning door deze verpleegkundigen de ziekenhuisopnames doet afnemen met 35%.Besparingen op het aantal beschikbare middelen, het niet terugbetalen van onderzoeken en technieken, en de vermindering van verpleegkundigen in hartfalencentra,... dat soort maatregelen steekt stokken in de wielen. Ze maakt dat deze aandoening een nog grotere bedreiging voor de gezondheidszorg in België vormt.CharterDe Belgische Werkgroep over Hartfalen (BWGHF) en de Belgische Cardiologische Liga trekken samen met de patiëntenvereniging 'Mon Coeur Entre Parenthèses' aan de alarmbel. 10.000 Belgen ondertekenden daarom al het Charter voor patiënten met hartfalen.Maar de Belgische overheid, in tegenstelling tot die in onze buurlanden, ruimt niet de obstakels die het moeilijk maken de aanbevelingen toe te passen. Als België niet de middelen biedt om de Europese aanbevelingen voor hartfalen toe te passen, bestaat het gevaar dat het aantal patiënten tegen 2040 dubbel zo groot wordt.Een betere opvolging en zorgoverdracht mogelijk maken zou niet alleen veel levens redden, het zou ook de kosten van de aandoening sterk verminderen. Jaarlijks kosten de ziekenhuisopnames voor hartfalen 152 miljoen euro. Op tien jaar tijd verdubbelde deze uitgave, ze vertegenwoordigt nu 2% tot 3% van de totale gezondheidskosten.Zonder nationaal plan kan hartfalen de belangrijkste cardiovasculaire doodsoorzaak in België worden. Het activiteitenprogramma en de gegevens van alle deelnemende centra kan je terugvinden op de websites www.hart-falen.be/agenda, waar u ook het Charter vindt. U kunt voor de informatie uiteraard ook terecht op de website van de Belgian Working Group Heart Failure and Cardiac Function (BWGHF.be).