...

De studies betreffen in het totaal 16.217 mannen en vrouwen met diabetes (diagnose bekend bij inclusie of gesteld tijdens de follow-up) respectievelijk 223.682 en 254.923 persoonsjaren). Tijdens de follow-up werden 3.336 cardiovasculaire accidenten en 5.682 sterfgevallen geregistreerd. De incidentie van cardiovasculaire accidenten en de sterfte waren lager bij een hogere consumptie van schaalvruchten.Bij vergelijking van een gemiddelde consumptie ≥ 5 porties schaalvruchten per week (1 portie = 28 g) met een consumptie < 1 portie per maand waren de gecorrigeerde hazard ratio's als volgt: Tussen de consumptie van schaalvruchten en de incidentie van cerebrovasculair accident werd geen significante correlatie vastgesteld. Het is blijkbaar nooit te laat om goed te doen. De vorsers rapporteren inderdaad dat een hogere consumptie van schaalvruchten na het stellen van de diagnose van diabetes het risico op de bovenvermelde eindpunten verlaagde met respectievelijk 11%, 15%, 25% en 27% in vergelijking met een ongewijzigde consumptie.Schaalvruchten van bomen en struiken zijn blijkbaar te verkiezen boven pindanootjes. Pindanootjes verlaagden enkel de totale sterfte significant en het verschil was kleiner dan met noten.Die gunstige effecten werden teruggevonden in alle onderzochte subgroepen, ongeacht het geslacht, de cohorte, de BMI op het ogenblik dat de diagnose van diabetes werd gesteld, de duur van de diabetes, het rookgedrag, de kwaliteit van de voeding en de initiële consumptie van droog fruit.G Liu et al. Circ Res. 2019 Feb 19. [Online gepubliceerd voor de papieren versie]. https://www.ahajournals.org/doi/abs/10.1161/CIRCRESAHA.118.314316?af = R