...

De auteurs hebben willekeurig een subgroep van 2500 mensen van 35-65 jaar (2029 zonder diabetes bij inclusie in de studie en met anamnestische, antropometrische en metabole gegevens voor analyse) geselecteerd uit de EPIC-studie (European Prospective Investigation for Cancer and Nutrition) van Potsdam, waarin 26 437 deelnemers bloedstalen hebben gegeven. Tijdens de follow-up van zeven jaar hebben 820 mensen van die groep diabetes gekregen. De analyses betreffen 698 van die 820 patiënten.Na correctie voor vertekenende factoren zoals de leeftijd, de levenswijze, het opleidingsniveau en de middelomtrek bleek een toename van de lichaamslengte met tien centimeter te correleren met een 41% lager risico op ontwikkeling van type 2-diabetes bij mannen en met een 33% lager risico bij vrouwen. Langere benen correleerden met een lager risico op diabetes bij mannen en vrouwen, maar na correctie voor de totale lichaamslengte enkel bij mannen.De tendens was nog sterker bij de mensen met een "normaal gewicht": een stijging van de lichaamslengte met 10 cm correleerde met een 86% lager risico op diabetes bij mannen en een 67% lager risico bij vrouwen. Bij mensen met overgewicht of obesitas daalde het risico slechts met respectievelijk 36% en 30%.Grote mensen blijken dus minder risico te lopen op type 2-diabetes. Dat is volgens de auteurs mogelijk ten dele toe te schrijven aan een geringere hoeveelheid vet in de lever en een gunstig cardiometabool risicoprofiel. (referentie: Diabetologia, 9 september 2019, DOI: doi: 10.1007/s00125-019-04978-8)https://link.springer.com/article/10.1007/s00125-019-04978-8