...

De studie werd uitgevoerd bij 188 patiënten met hartfalen (LVEF ≤ 45%), die weinig of geen symptomen hadden (NYHA-klasse I of II), de laatste 6 maanden niet in een ziekenhuis waren opgenomen en sinds minstens 6 maanden werden behandeld met furosemide in lage dosering (40-80 mg/d).De patiënten werden gerandomiseerd naar stopzetting van furosemide en vervanging door een placebo (n = 95) of naar voortzetting van de behandeling (n = 93). De twee primaire eindpunten werden geëvalueerd tijdens een follow-up van 90 dagen:Tijdens de follow-up van 90 dagen werden 5 patiënten uit de eerste groep (stopzetting van furosemide) in het ziekenhuis opgenomen wegens hartfalen of opgenomen op de spoedgevallendienst en dienden er 23 te worden behandeld met furosemide. In de groep waarin de behandeling gewoon werd voortgezet, zijn 2 patiënten overleden, werden 3 patiënten in het ziekenhuis opgenomen wegens hartfalen of opgenomen op de spoedgevallendienst en diende de dosering van furosemide bij 15 patiënten te worden verhoogd.Er was geen significant verschil in dyspneu tussen de twee behandelingsgroepen. 75,3% van de patiënten van de eerste groep is zonder diuretica gebleven en 84% van de patiënten van de tweede groep heeft furosemide voortgezet in een onveranderde dosering (p = 0,16).Kortom, bij patiënten met een stabiel hartfalen leidt stopzetting van het diureticum niet tot meer dyspneu en die patiënten hoeven nadien ook niet vaker diuretica te hervatten. Ongeveer 20% van de patiënten in beide groepen heeft een aanvullende behandeling met een diureticum nodig gehad, waarschijnlijk om een of ander symptoom van vochtretentie te verlichten.De boodschap van deze studie is dan ook: bij veel ambulante patiënten kan je diuretica staken. De patiënten moeten dan echter wel op spreekuur komen in geval van oedeem, kortademigheid of gewichtstoename.Naar Andreia Biolo et al. Heart Failure 2019, wetenschappelijk congres van de European Society of Cardiology, Athene, 25-28 mei, Session Late Breaking Trial II