...

Volgens deze groots opgezette Franse studie lopen volwassen personen met obesitas die blijkbaar in goede gezondheid verkeren (geen comorbiditeit zoals AHT, dyslipidemie of diabetes) geen hoger risico op myocardinfarct (MI), CVA of overlijden door cardiovasculaire (CV) oorzaken dan gezonde personen met een normaal gewicht, maar hebben ze wel 33% meer kans om HF of aritmie zoals atriumfibrillatie (AF) te ontwikkelen. Dat verhoogde risico op HF werd eveneens waargenomen bij personen met een metabolische stoornis, ongeacht hun gewicht."Deze nieuwe cijfers tonen aan dat op bevolkingsniveau het idee dat het mogelijk is dat een groot aantal mensen obesitas heeft maar metabolisch gezond is, gewoon fout is ", bevestigt de hoofdauteur, dr. Laurent Fauchier (CHRU Trousseau in Tours). Ongeveer een derde van de personen met obesitas lijkt geen metabolische afwijkingen te vertonen. De vraag of deze 'metabolisch gezonde obesitas' gepaard gaat met een verhoogd risico op een CV aandoening is onderwerp van discussie, en het tot nog toe uitgevoerde onderzoek heeft tegenstrijdige resultaten opgeleverd. Om er meer over te weten te komen, hebben de onderzoekers de dossiers geanalyseerd van alle patiënten die in Frankrijk in het ziekenhuis werden opgenomen tussen januari en december 2013, dit zijn ongeveer 2,9 miljoen volwassenen (van wie 272.838 personen met obesitas) die geen ernstig CV voorval hadden gehad en geen ondergewicht hadden.Tijdens een gemiddelde follow-up van vijf jaar werden er 510.439 nieuwe ernstige CV voorvallen geregistreerd, waarvan 77.924 MI's, 391.637 gevallen van HF, 84.042 CVA's en 100.633 sterfgevallen door CV oorzaken. Bovendien kregen 257.287 patiënten AF.Bij de metabolisch gezonde personen had wie obesitas had 22% meer risico op een nieuw ernstig CV voorval dan de personen met een normaal gewicht. Ook was hun risico op HF 34% en op AF 33% hoger.Referentie: https://www.eurekalert.org/news-releases/929491