...

De COAPT-studie is een gerandomiseerde studie, die werd uitgevoerd bij 614 patiënten met hartfalen en een matige tot ernstige secundaire mitralisinsufficiëntie. De geannualiseerde frequentie van ziekenhuisopnames wegens hartfalen (primair eindpunt) was significant lager bij de 302 patiënten bij wie de MitraClip®, een medisch hulpmiddel voor herstel van een mitralisinsufficiëntie, was ingeplant via een katheter, dan bij de 312 patiënten die een medische behandeling hadden gekregen: respectievelijk 35,8 en 67,9 per 100 patiëntjaren. Tevens verbeterde de totale overleving significant: de totale tweejaarsoverleving bedroeg respectievelijk 46,1% en 29,1%.Op het congres van het ACC in New Orleans, 16-18 maart 2019, werd een aanvullende analyse gepresenteerd tijdens de 'Late Breaking Clinical Trials'-sessie. Volgens die analyse steeg de gemiddelde totaalscore op de Kansas City Cardiomyopathy Questionnaire van 53,2 naar 70,9 na 24 maanden in de MitraClip®-groep en van 51,6 naar 61,2 in de medisch behandelde groep.De gemiddelde score op het onderdeel van de vragenlijst dat specifiek gaat over de levenskwaliteit, steeg van 45,2 naar 71,6 na 24 maanden in de MitraClip®-groep. De stijging was duidelijk kleiner en niet significant bij de patiënten in de medisch behandelde groep (van 44,7 naar 58,5 na 24 maanden).De verbetering trad in vanaf de eerste maand, hield onverminderd aan gedurende 24 maanden en het verschil met de medische behandeling bleef significant na 12 en 24 maanden. De scores op de SF-36-vragenlijst kenden een soortgelijke evolutie.Naar de presentatie van Suzanne Arnold. ACC 2019.