...

In vroegere studies was al vastgesteld dat mensen met diabetes vaker chronische somatische pijn en met name schouderpijn, kniepijn en pijn aan de wervelkolom hebben. Om die link te becijferen, heeft een Australische groep de literatuur doorgenomen en een meta-analyse uitgevoerd van acht studies ad hoc. Volgens die meta-analyse klagen mensen met diabetes 35% vaker van lage rugpijn en 24% vaker van nekpijn dan mensen zonder diabetes. De spreiding is echter zeer groot: van 20% tot 52% voor lage rugpijn en van 5 tot 47% voor nekpijn. Dat zou te verklaren zijn door de methodologische verschillen tussen de studies. In een longitudinale studie werd echter geen hoger risico vastgesteld.De auteurs hebben weliswaar geen oorzakelijk verband kunnen aantonen tussen diabetes en rug- of nekpijn, maar ze denken toch dat die aandoeningen samenhangen. Ze onderstrepen voorts dat die aandoeningen sterk correleren met obesitas en onvoldoende lichaamsbeweging. Ze pleiten echter voor verder onderzoek om de onderliggende mechanismen te ontrafelen. (referentie: PLOS ONE, 21 februari 2019, doi: 10.1371/journal.pone.0212030)https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0212030