...

De studie werd uitgevoerd bij bijna 5.700 patiënten van gemiddeld 66 jaar (70% mannen) die een hoog risico liepen op cardiovasculaire problemen (myocardinfarct, CVA en hartfalen) of overlijden wegens het samengaan van nierinsufficiëntie en type 2-diabetes. De patiënten werden in een 1-1-verhouding gerandomiseerd naar finerenon 10 of 20 mg/d of een placebo boven op een optimale remming van het renine-angiotensinesysteem. Finerenon is een nieuwe, niet-steroïdale, selectieve antagonist van de mineralocorticoïdreceptoren.Na een mediane follow-up van 2,6 jaar was de waarschijnlijkheid van verergering van de nierinsufficiëntie kleiner in de finerenongroep en dat was vooral zo bij de patiënten met een cardiovasculaire voorgeschiedenis (45,9% van de totale patiëntengroep). Het risico op optreden van een van de items van een samengesteld eindpunt van cardiovasculaire sterfte, niet-fataal myocardinfarct, niet-fataal CVA en ziekenhuisopname wegens hartfalen daalde met 14%, ongeacht of de patiënten al dan niet een cardiovasculaire voorgeschiedenis hadden (HR 0,86; 95% BI: 0,75-0,99; p = 0,034). De behandeling met finerenon werd goed verdragen. Slechts weinig patiënten (ongeveer 2%) hebben de behandeling definitief stopgezet wegens hyperkaliëmie, ongeacht of ze al dan niet een cardiovasculaire voorgeschiedenis hadden.Naar de presentatie van G. Filippatos, American Heart Association (AHA) virtual meeting 2020.