...

Er worden minder sigaretten gerookt, maar de waterpijp kent een flinke opmars, hoofdzakelijk omdat de mensen denken dat de waterpijp minder schadelijk is dan gewone sigaretten.Er is blijkbaar weinig onderzoek verricht naar het effect van de waterpijp op het hart- en vaatstelsel en er is al helemaal geen onderzoek verricht naar het effect van roken van een waterpijp op trombusvorming, het belangrijkste mechanisme van cardiovasculaire sterfte bij rokers. Amerikaanse vorsers hebben daarom muizen blootgesteld aan de rook van een waterpijp. Daarbij werd het hele lijf van de muizen blootgesteld met een toestel dat het scenario van mensen die een waterpijp roken, nabootst.Het rooktoestel gebruikte 12 gram van in de handel te verkrijgen gearomatiseerde tabak, meer bepaald een mengsel van tabak, glycerine, suikerstroop, een natuurlijk aroma, nicotine en teer. De vorsers hebben dan de plaatjesactiviteit, de hemostase en de trombogenese bij de blootgestelde muizen vergeleken met die bij muizen die zuivere lucht ademden. Resultaten? De tijd tot vorming van een occlusieve trombus én de bloedingstijd waren korter bij de blootgestelde muizen, en bij die muizen waren ook de plaatjes actiever.De wetenschappers stellen dus dat het roken van een waterpijp sterke effecten heeft op de stolbaarheid van het bloed. Na afsnijden van het uiteinde van de staart stopte het bloeden in ongeveer 11 seconden bij de muizen die de rook van een waterpijp hadden ingeademd, waar dat normaal tot vijf minuten kan duren. Dus stijgen ook de waarschijnlijkheid van spontane stolselvorming in de bloedvaten en de snelheid waarmee de trombus groeit."Onze resultaten bevestigen andermaal dat de waterpijp even ongezond is als, zo niet ongezonder dan gewone sigaretten", verklaarde prof. Fadi Khasawneh.(referentie: Arteriosclerosis, Thrombosis and Vascular Biology, 16 januari 2020, doi: 10.1161/ATVBAHA.119.313435)