...

Neuroticisme is een tendens om negatieve emoties te beleven. Zich zorgen maken verwijst naar angst of bevangenheid zonder objectieve reden. Met specifieke vragenlijsten kunnen die persoonlijkheidstrekken worden gedetecteerd en kan de ernst ervan worden beoordeeld. De studie is uitgevoerd gedurende vier decennia met bepaling van een cardiometabole risicoscore aan de hand van zeven biomarkers (systolische en diastolische bloeddruk, totale cholesterolconcentratie, serumtriglyceriden, BMI, nuchtere glykemie en bezinkingssnelheid), die om de drie tot vijf jaar werden bepaald. Een 'hoog risico' werd gedefinieerd op basis van vooraf gespecificeerde afbreekwaarden of gebruik van een behandeling.Tussen de leeftijd van 33 en 65 jaar steeg de cardiometabole risicoscore met 0,8 per tien jaar. Op de leeftijd van 65 jaar bedroeg die gemiddeld 3,8. Een hogere mate van neuroticisme en zich meer zorgen maken, correleerden over verloop van tijd met een hogere cardiometabole risicoscore. Na correctie voor mogelijke vertekenende factoren was de waarschijnlijkheid van bestaan van minstens 6 hoogrisicobiomarkers 13% hoger bij de proefpersonen met een hogere score van neuroticisme en 10% hoger bij de proefpersonen die zich veel zorgen maakten.Volgens de vorsers leert de studie dat een hogere mate van angst en zich veel zorgen maken bij mannen correleren met biologische processen, die kunnen leiden tot cardiale of metabole afwijkingen. Het zou verder best kunnen dat die correlaties al zeer vroeg in het leven bestaan, mogelijk al tijdens de kinderjaren of bij het begin van de volwassen leeftijd.De boodschap is dus duidelijk. Je kan maar beter optimistisch zijn en vooruitkijken dan je zorgen te maken en in een hoekje te gaan mopperen. Maar dat is waarschijnlijk gemakkelijker gezegd dan gedaan.LO Lee et al. J Am Heart Assoc. 24 jan 2022; e022006. https://doi.org/10.1161/JAHA.121.022006