...

Een groep uit Londen heeft de gegevens doorgenomen van de Health Survey for England 2014. De 4659 deelnemers van 16 jaar of ouder hebben eerst een vragenlijst ingevuld over algemene gezondheidsfactoren en de levenswijze en daarna hebben ze thuis het bezoek gekregen van verpleegkundigen, die de bloeddruk en de temperatuur in de woonkamer hebben gemeten.Na correctie voor mogelijke vertekenende factoren zoals een gebrek aan sociale relaties en de buitentemperatuur hebben de vorsers vastgesteld dat een daling van de kamertemperatuur met 1 °C correleerde met een stijging van de systolische bloeddruk met 0,48 mmHg en van de diastolische bloeddruk met 0,45 mmHg.Bij mensen die in de koudste huizen woonden, bedroeg de bloeddruk 126,64/74,52 mmHg. Bij de mensen die in de warmste huizen woonden, was de bloeddruk 121,12/70,51 mmHg. De auteurs hebben ook opgemerkt dat de kamertemperatuur een sterker effect op de bloeddruk heeft bij mensen die niet regelmatig lichaamsbeweging nemen. Daaruit kan worden afgeleid dat lichaamsbeweging het risico van leven in een koude omgeving kan verlagen.Dat wijst er op dat een toereikende verwarming van de huizen in de wintermaanden zou kunnen helpen om een stijging van de bloeddruk en de daarmee samenhangende cardiovasculaire risico's tegen te gaan, vooral bij oudere mensen en patiënten met een familiaire voorgeschiedenis van hypertensie. (referentie: Journal of Hypertension, 21 augustus 2018, DOI: 10.1097/HJH.0000000000001924)https://insights.ovid.com/crossref?an=00004872-900000000-97351