...

De vorsers hebben tussen 1 januari 2013 en 19 december 2014 willekeurig 1769 proefpersonen van 25-64 jaar zonder cardiovasculaire voorgeschiedenis gerekruteerd die hadden deelgenomen aan een prospectief cohortonderzoek in Centraal-Europa (Kardiozive Brno 2030). Ze hebben de sociaaleconomische kenmerken, de cardiovasculaire risicofactoren en parameters van cardiovasculaire gezondheid (BMI, gezonde voeding, lichaamsbeweging, rookgedrag, bloeddruk, nuchtere glykemie en totale cholesterolconcentratie) vergeleken bij mensen die een of meer huisdieren hadden, en mensen die er geen hadden. 42% van de proefpersonen had een huisdier: 24,3% had een hond en 17,9% een ander huisdier.Mensen die een huisdier hadden, en vooral mensen die een hond hadden, namen meer lichaamsbeweging, aten gezonder, hadden een betere nuchtere glykemie en rookten minder dan mensen zonder huisdier. Hun cardiovasculaire-gezondheidsscore was dus beter.Mensen die een hond hadden, namen meer lichaamsbeweging en aten gezonder dan mensen die een ander huisdier hadden. Bij vergelijking van mensen met een hond en mensen die geen huisdier hadden, werden soortgelijke resultaten behaald. Mensen die een hond hebben, stellen het dus beter op cardiovasculair vlak, ongeacht hun leeftijd, hun geslacht en hun opleidingsniveau.De auteurs concluderen dat een huisdier goed zou kunnen zijn om de cardiovasculaire gezondheid te verhogen, als de eigenaars daardoor meer lichaamsbeweging gaan nemen. (referentie: Mayo Clinic Proceedings: Innovations, Quality & Outcomes, september 2019, DOI: 10.1016/j.mayocpiqo.2019.07.007)https://www.sciencedaily.com/releases/2019/08/190823080027.htm