...

Amerikaanse vorsers hebben het loodgehalte in het bloed, de tibia en de knieschijf gemeten bij 475 mannen, hoofdzakelijk van het blanke ras, in een centrum voor oud-strijders in Boston. 97 (20,4%) van die mannen vertoonden een therapieresistente hypertensie, een hypertensie die aanhield ondanks geschikte niet-farmacologische maatregelen en inname van minstens drie verschillende antihypertensiva.De auteurs hebben de volgende informatie verzameld: klinische gegevens (systolische en diastolische bloeddruk, antihypertensiva), het loodgehalte in het bloed, de knieschijf en het scheenbeen, demografische variabelen en vertekenende factoren.Het risico op therapieresistente hypertensie steeg met 19% bij elke stijging van het loodgehalte in de tibia met 15 microgram per gram. Er werd geen statistisch significante correlatie gemeten tussen het loodgehalte in het bloed of de knieschijf en therapieresistente hypertensie. (referentie: Journal of the American Heart Association, 24 oktober 2018)