...

Klinische studies hebben de werkzaamheid aangetoond van geneesmiddelen die de LDL-cholesterolconcentratie verlagen. De studies die geneesmiddelen hebben geëvalueerd die de HDL-cholesterolconcentratie verhogen, zijn echter met een sisser afgelopen: er kon geen daling van het risico op atherosclerose en ernstige cardio- en cerebrovasculaire accidenten (MACCE) aangetoond worden.Een groep van de Mayo Clinic in Cleveland heeft retrospectief het effect van de HDL-cholesterolconcentratie op de overleving en de incidentie van MACCE geëvalueerd bij alle patiënten bij wie tussen 2005 en 2017 een percutane coronaire interventie was uitgevoerd. De patiënten werden gevolgd tot eind 2018. De HDL-cholesterolconcentratie die correleerde met de laagste sterfte, werd als referentie beschouwd.In het totaal hebben de vorsers de dossiers van 15.633 patiënten doorgenomen (70% mannen, 81% blanken, 73% behandeld met een statine). De gemiddelde leeftijd op het ogenblik van de interventie was 65,8 ± 11,8 jaar.Na correctie voor de demografische gegevens, de comorbiditeit, de serumlipiden, de inname van een statine en de datum van de interventie werd een U-vormige correlatie vastgesteld tussen de HDL-cholesterolconcentratie en de totale sterfte. De prognose was het best bij een HDL-cholesterolconcentratie van 30 tot 50 mg/dl en was minder goed bij een concentratie < 30 mg/dl of > 50 mg/dl. De HDL-cholesterolconcentratie had geen invloed op de incidentie van MACCE. Een sensitiviteitsanalyse uitsluitend uitgevoerd bij mannen heeft soortgelijke resultaten opgeleverd. Waarom dat zo is, moet verder worden onderzocht.M Kaur et al. Am J Cardiol. 2021; 146: 8-14. https://www.ajconline.org/article/S0002-9149(21)00085-0/fulltext