...

We weten al lang dat een goede nachtrust essentieel is voor een goede gezondheid. Bij volwassenen en oudere kinderen is een correlatie vastgesteld tussen onvoldoende slaap en meer adipositas, maar zo'n correlatie was nog niet aangetoond bij baby's, bij wie de slaapgewoontes snel veranderen.Vorsers van het Brigham and Women's Hospital hebben een longitudinaal cohortonderzoek uitgevoerd bij 298 à terme geboren baby's die tussen 2016 en 2018 ter wereld werden gebracht in een ziekenhuis in Massachusetts. Ze hebben hun slaapgewoontes geëvalueerd met een actigraaf, die aan de enkels van de baby's werd bevestigd. Met dat toestel werden de perioden van activiteit en rust gedurende meerdere dagen gemeten. De vorsers hebben gegevens drie nachten geëxtraheerd na één en zes maanden, terwijl de ouders een slaapdagboek bijhielden met vermelding van de slaap- en waakfasen van de kinderen.De wetenschappers hebben de lengte en het gewicht van de zuigelingen gemeten en hun body mass index berekend. Overgewicht werd gedefinieerd als een gewicht percentiel 95 of hoger op de groeicurven van de Wereldgezondheidsorganisatie.De wetenschappers hebben ontdekt dat een extra uur slaap tussen één en zes maanden correleerde met een 26 % lager risico op overgewicht op die leeftijd. Een minder geagiteerde slaap had een soortgelijk effect: elke daling van het aantal waakperioden met één eenheid correleerde met een 16 % lager risico op een te sterke gewichtstoename. De verklaring voor die correlatie is nog niet duidelijk, maar de auteurs denken dat een langere slaaptijd correleert met een beter geregeld eetgedrag, wat te veel eten tegengaat. Zwakke punten van de studie zijn dat Afro-Amerikanen en sociaaleconomisch zwakke gezinnen ondervertegenwoordigd waren en dat vertekenende factoren zoals de duur van de borstvoeding mogelijk invloed hebben gehad op de groei van de baby. Susan Redline et coll. willen hun studie nu uitbreiden om de impact van de slaapgewoontes op de groei te evalueren tijdens de eerste twee levensjaren en om na te gaan welke factoren ten grondslag liggen aan de correlatie tussen de slaap en de gewichtstoename. (referentie: Sleep, 22 oktober 2021, doi: 10.1093/sleep/zsab243)