...

Bij de eerste analyse is vastgesteld dat de hersenvolumes kleiner waren bij type 2-diabetespatiënten dan in de controlegroep. Hoe eerder de diagnose van type 2-diabetes was gesteld (vijf leeftijdsgroepen van telkens 5 jaar van < 50 jaar tot > 65 jaar), des te meer waren de hersenvolumes gekrompen. Na correctie was de correlatie tussen type 2-diabetes en inkrimping van de hersenvolumes enkel van betekenis als de diagnose voor de leeftijd van 50 jaar was gesteld (totaal volume - 14,56 ml, volume grijze stof - 6,47 ml en volume witte stof -8,08 ml). Ook bij patiënten met type 1-diabetes is een significante en sterkere daling van de hersenvolumes gemeten met respectievelijk 62,86 ml, 34,27 ml en 28,59.Tijdens een mediane follow-up van 11,9 jaar zijn 2035 nieuwe gevallen van dementie gediagnosticeerd. Patiënten bij wie de diagnose van type 2-diabetes op een jongere leeftijd was gesteld, liepen een hoger risico op ontwikkeling van dementie. Bij multivariate analyse was het risico het hoogst bij de patiënten bij wie de diagnose van type 2-diabetes was gesteld voor de leeftijd van 50 jaar (HR 2,03, 95% BI: 1,53-2,69). Het risico was ook hoger bij patiënten met type 1-diabetes (HR 2,08, 95% BI: 1,40-3,09). Op grond van de gegevens van die studie kan niet worden geconcludeerd of het al dan niet gaat om een oorzakelijk verband, maar de gegevens wijzen er toch op dat de leeftijd waarop diabetes begint (ongeacht het type diabetes) en dus de duur van blootstelling van het lichaam aan de metabole stoornis invloed hebben op de mate van inkrimping van het hersenvolume en dus op de incidentie van dementie.