...

Meer dan 5,7 % van de wereldbevolking leeft op een hoogte van meer dan 1500 m. Studies die het effect van de hoogte op CVA hebben onderzocht, hebben tegenstrijdige resultaten opgeleverd. De inwoners van Ecuador leven op verschillende hoogtes in de Andes. Dat biedt dan ook een unieke kans om de correlatie tussen CVA en de hoogte beter te analyseren.De groep heeft de ziekenhuisdossiers in Ecuador van 2001 tot 2017 doorgenomen en het aantal ziekenhuisopnames wegens en de sterfte aan CVA berekend bij meer dan 100 000 mensen die op vier verschillende hoogtes leefden: lage hoogte (minder dan 1500 meter), matige hoogte (1500 tot 2500 meter), hoge hoogte (2500 tot 3500 meter) en zeer hoge hoogte (3500 tot 5500 meter).In het totaal waren 38 201 mensen gestorven aan een CVA en waren 75 893 ziekenhuisopnames wegens CVA geregistreerd. De sterfte aan CVA was 9 % lager bij mannen en 17 % lager bij vrouwen die op hoge hoogte leefden. Het aantal ziekenhuisopnames bij die mensen was 45 % lager dan bij mannen en 35 % lager dan bij vrouwen die op lage hoogte woonden. Dat beschermende effect was wat kleiner boven 3500 meter. Het CVA trad op een hogere leeftijd op bij de mensen die boven 2500 meter leefden, dan bij de mensen die op een lagere hoogte leefden.De vorsers schuiven meerdere hypothesen naar voren om het beschermende effect van hoge hoogte te verklaren. Mensen die op hoge hoogte leven, hebben zich misschien aangepast aan het lage zuurstofgehalte aldaar en vormen gemakkelijker nieuwe bloedvaten, die helpen de schade bij een CVA te boven te komen. Misschien hebben ze ook een beter ontwikkeld vaatnetwerk in de hersenen, waardoor ze meer baat vinden bij de zuurstof die ze verbruiken, maar dat zou ze ook kunnen beschermen tegen ergere gevolgen van een CVA.Verder onderzoek is wenselijk om de onderliggende mechanismen te ontrafelen. (referentie: Frontiers in Physiology, 30 september 2021, doi: 10.3389/fphys.2021.733928)