...

Het is nu bewezen dat GLP-1-receptoragonisten gunstige cardiovasculaire effecten hebben zowel bij diabetespatiënten met een cardiovasculaire voorgeschiedenis als bij patiënten met risicofactoren zonder diabetes. En in de AMPLITUDE-O-studie (efpeglenatide) is ook een gunstig effect op de nierfunctie waargenomen.In 2021 zijn bijzonder veel studies met SGLT2-remmers (remmers van de natrium-glucose-cotransporter 2) gepubliceerd, vooral bij hartfalen: vooraf gespecificeerde analyses van de studies VERTIS CV (ertugliflozine) en de studies SOLOIST en SCORED (sotagliflozine). Gezien de gunstige resultaten ook bij patiënten met nierinsufficiëntie zijn studies op touw gezet die specifiek zijn uitgevoerd bij patiënten met hartfalen.Ter herinnering, de studies DAPA-HF (dapagliflozine) en EMPEROR reduced en preserved (empagliflozine) hebben gunstige effecten aangetoond zowel bij diabetespatiënten als bij patiënten zonder diabetes. Het risico op hypoglykemie bij patiënten zonder diabetes was verwaarloosbaar en woog bijlange na niet op tegen de heilzame cardiovasculaire effecten van die therapeutische klasse.We raden u dat uitstekende overzichtsartikel stellig aan. Het is bovendien vrij en gratis toegankelijk. U vindt er ook gegevens over de cardiovasculaire preventie bij de behandeling van obesitas, atherogene dyslipidemie en in geval van nierinsufficiëntie.Naar F Cosentino et al. Eur Heart J. 3 jan 2022. Online gepubliceerd voor de papieren versie.