...

De vorsers hebben een transversaal observationeel onderzoek uitgevoerd om na te gaan of een zink- en/of seleniumtekort bij opname in het ziekenhuis correleert met de ernst van de Covid-19 en het overlijdensrisico bij Covid-19-patiënten met of zonder comorbiditeit. Die twee oligo-elementen zijn essentieel voor de werking van het immuunsysteem, de cellulaire signalisatie en de verdediging tegen virussen. De serum- of plasmaconcentraties van zink, selenium en andere biomarkers werden gemeten bij 138 Covid-19-patiënten die in 2020 in het UZ Gent of het AZ Jan Palfijn werden opgenomen."Uit eerdere studies weten we dat mensen met een tekort aan bepaalde voedingsstoffen veel zieker worden na bepaalde virusinfecties", legde prof. Gijs Du Laing uit. "We wilden onderzoeken of dat ook zo is met Covid-19."Een te lage selenium- en/of zinkspiegel bij opname in het ziekenhuis correleerden met een hogere sterfte en een hoger risico op evolutie naar een ernstiger ziektebeeld en dat was nog meer het geval bij bejaarden."70 % van de overleden patiënten had een ernstig selenium- én zinktekort", onderstreepte prof. Gijs Du Laing. "De patiënten zonder zink- of seleniumdeficiëntie en de patiënten met een minder ernstig tekort hebben de ziekte vaker overleefd en zijn sneller genezen. Ze zijn duidelijk minder ziek geworden."De totale seleniumspiegel en de plasmaconcentratie van selenoproteïne P bij opname in het ziekenhuis waren veel lager bij de patiënten (respectievelijk 59,2 versus 84,4 µg/l en 2,2 versus 4,3 mg/l) dan bij Europeanen in goede gezondheid.De vorsers hebben een bijzonder sterke correlatie vastgesteld tussen het overlijdensrisico bij patiënten met kanker, diabetes of een chronische hartziekte met seleniumtekort en diabetespatiënten en zwaarlijvige mensen met zinktekort. Een samengestelde biomarker gebaseerd de serum- of plasmaconcentraties van selenium, selenoproteïne P en zink bij opname in het ziekenhuis blijkt goed te voorspellen welke patiënten een risico lopen op een ernstige evolutie van de Covid-19 en overlijden of omgekeerd welke patiënten een veeleer licht ziektebeeld zullen ontwikkelen.De auteurs concluderen dat meting van de oligo-elementen bij opname in het ziekenhuis kan bijdragen tot een betere stratificatie van patiënten met Covid-19 en andere soortgelijke infectieziekten, de klinische aanpak, de therapeutische interventies en de nood aan voedingssupplementen kan ondersteunen en bijzonder relevant zou kunnen zijn bij patiënten met ernstige comorbiditeit.Volgens prof. Du Laing zijn supplementen niet nodig bij gezonde mensen met een normaal immuunsysteem. Zink en selenium worden vooral teruggevonden in vlees en vis. Een evenwichtige voeding volstaat dan ook. (referentie: Nutrients, 22 september 2021, doi: 10.3390/nu13103304)