...

In juni 2020 hebben vorsers van het American Dental Association Science & Research Institute en het Health Policy Institute erkende Amerikaanse tandartsen overwegend actief in een privépraktijk of in de volksgezondheid uitgenodigd om deel te nemen aan een online-enquête om het risico op overdracht van het coronavirus tijdens tandheelkundige prestaties te ramen en de doeltreffendheid van de richtlijnen voor tandartspraktijken van de Centers for Disease Control and Prevention (CDC) en de American Dental Association (ADA) te evalueren. 2195 tandartsen uit alle staten van Amerika hebben vragen beantwoord over de met Covid-19 samenhangende symptomen, infectie met het sars-CoV-2, geestelijke en lichamelijke gezondheidsproblemen en de procedures voor infectiecontrole in hun primaire tandpraktijk.82,2 % van de respondenten had geen symptomen vertoond tijdens de laatste maand voor de enquête. 16,6 % was getest op het sars-CoV-2; respectievelijk 3,7 %, 2,7 % en 0 % was positief getest op respiratoire, bloed- en speekselstalen. Bij 0,3 % van de tandartsen die niet waren getest, heeft een arts een waarschijnlijkheidsdiagnose gesteld van Covid-19.20 van de 2195 respondenten hadden dus een bewezen of waarschijnlijke sars-CoV-2-infectie doorgemaakt. Na correctie voor mogelijke vertekenende factoren werd de incidentie van sars-CoV-2-infectie bij die gezondheidswerkers geraamd op 0,9 % (met een foutmarge van 0,5 %).De resultaten bij andere gezondheidswerkers waren duidelijk minder gunstig. Dat is volgens de vorsers toe te schrijven aan de betere procedures voor infectiecontrole die in 99,7 % van de primaire tandartspraktijken werden doorgevoerd, namelijk desinfectie, opsporing van Covid-19, afstand houden en een mondmasker dragen. De meeste actieve tandartsen (72,8 %) gebruikten individueel beschermingsmateriaal (mondmasker, veiligheidsbril, gezichtsscherm) conform de voorlopige richtlijnen van de CDC."De bevindingen van onze enquête zijn zeer goed nieuws voor tandartsen en patiënten", commentarieerde prof. Marcelo Araujo, algemeen directeur van de ADA en hoofdauteur van het rapport. "Dat betekent dat de maatregelen voor een goede praktijk die de tandartsen volgen, doeltreffend zijn en kunnen volstaan om infecties in de tandheelkunde te voorkomen. Dat draagt bij tot de veiligheid van de patiënten en de eerstelijnstandartsen."De conclusies van het rapport zijn eigenlijk bijzonder verheugend als je weet dat tandartsen geboekstaafd staan als een van de beroepscategorieën die het hoogste risico lopen gezien het nauwe contact tussen de tandarts en de patiënt en doordat veel tandheelkundige procedures aerosolen genereren die virale partikels van geïnfecteerde mensen kunnen bevatten. (referentie: The Journal of the American Dental Association, 1 november 2020, doi: 10.1016/j.adaj.2020.09.005)