...

Studies hebben aangetoond dat Covid-19 waarschijnlijk een risicofactor is voor acute cardiovasculaire complicaties. Een groep van de universiteit van Umeå in Zweden heeft het risico op acuut myocardinfarct en ischemisch CVA na Covid-19 becijferd. Ze hebben daarvoor twee verschillende studies gebruikt: een SCCS-studie (self-controlled case series) en een cohortonderzoek. De SCCS-studie werd uitgevoerd bij de 86 742 patiënten bij wie tussen 1 februari en 14 september 2020 een diagnose van Covid-19 was gesteld. De gegevens van die patiënten werden gekruist met de gegevens van de nationale registers van ambulante en ziekenhuispatiënten, het kankerregister en het overlijdensregister. Het cohortonderzoek werd uitgevoerd bij die 86 742 patiënten en 348 481 controlepersonen van dezelfde leeftijd, hetzelfde geslacht en dezelfde woonplaats uit de dienst voor nationale statistiek (dus 4 controlepersonen voor 1 Covid-19-patiënt). Het cohortonderzoek werd uitgevoerd om het risico op acute cardiovasculaire accidenten te vergelijken met dat in de algemene bevolking Patiënten met een voorgeschiedenis van myocardinfarct of CVA werden uit de studie uitgesloten omdat die patiënten sowieso een hoger risico lopen.De vorsers hebben de incidentieverhouding berekend met exclusie van de dag waarop de diagnose van Covid-19 was gesteld (dag 0), en met inclusie van die dag omdat ze een hoog aantal cardiovasculaire accidenten hadden vastgesteld op dag 0, wat echter een risico op bias inhield.Bij de 86 742 patiënten met een Covid-19 was de incidentie van myocardinfarct als de dag waarop de diagnose van Covid-19 was gesteld, niet werd meegeteld 2,89-maal hoger tijdens de eerste week na de diagnose, 2,53-maal hoger tijdens de tweede week en 0,60-maal hoger tijdens de 3e en de 4e week. Als de dag waarop de diagnose van Covid-19Covid-19 was gesteld, wel werd meegeteld, was de incidentie van myocardinfarct 8,44-maal hoger tijdens de 1e week, 2,56-maal hoger tijdens de 2e week en 0,62-maal hoger tijdens de 3e en de 4e week.De incidentie van ischemisch CVA als de dag waarop de diagnose van Covid-19 was gesteld, niet werd meegeteld, was 2,97-maal hoger tijdens de 1e week, 2,80-maal hoger tijdens de 2e week en 2,10-maal hoger tijdens de 3e en de 4e week. Als de dag waarop de diagnose van Covid-19 was gesteld, wel werd meegeteld, was de incidentie van ischemisch CVA 6,18-maal hoger tijdens de 1e week, 2,85-maal hoger tijdens de 2e week en 2,14-maal hoger tijdens de 3e en de 4e week.Bij analyse van de gegevens van het cohortonderzoek was het relatieve risico op myocardinfarct tijdens de eerste twee weken, de dag waarop de diagnose van Covid-19 was gesteld, niet meegeteld, 3,41-maal hoger bij de Covid-19-patiënten dan bij de gematchte controlepersonen. Het risico op CVA was 3,63-maal hoger. Als de dag waarop de diagnose van Covid-19 was gesteld, wel werd meegeteld, was het relatieve risico op myocardinfarct 6,61-maal hoger bij de Covid-19-patiënten dan in de controlegroep en was het relatieve risico op CVA 6,74-maal hoger. "In beide studies was het risico op acuut myocardinfarct en ischemisch CVA dus minstens drie keer hoger tijdens de eerste twee weken na de diagnose van Covid-19, ook na correctie voor de risicofactoren", commentariëren de auteurs. "Dat wijst erop dat acute cardiovasculaire complicaties deel uitmaken van het klinische beeld van Covid-19. Dat is dus een extra argument voor Covid-19-vaccinatie, vooral bij bejaarden." (referentie: The Lancet, 29 juli 2021, doi: 10.1016/S0140-6736(21)00896-5)