...

Een Amerikaanse monocentrische, retrospectieve studie bij de 594 patiënten die tijdens de piek van de pandemie in 2020 (maart tot september) tekenen van diabetes vertoonden bij opname in het ziekenhuis, leert daar wat meer over. Van 77 patiënten was niet bekend dat ze diabetes hadden. In vergelijking met de patiënten met een vooraf bestaande diabetes waren die patiënten gemiddeld jonger en vaker niet blank, hadden ze vaker een minder goede gezondheidsdekking, een minder hoge glykemie (en dus een geringere insulinebehoefte), maar hogere concentraties van ontstekingsmarkers. Ze hadden ook langer in het ziekenhuis verbleven en waren vaker opgenomen op de intensive care. De sterfte was echter niet hoger.In juli 2021 (einde van de follow-up na de ziekenhuisopname, mediane follow-up van 323 dagen) konden 62 van de 64 patiënten die covid-19 hadden overleefd, worden geanalyseerd. 36 patiënten hadden nog altijd diabetes. 26 patiënten vertoonden weer een normale glykemie of prediabetes en slechts vijf patiënten hadden na één jaar insuline nodig.Dat wijst erop dat een aantal van die waarschijnlijk al diabetes had, maar dat het in een groot aantal gevallen toch zou kunnen gaan om een voorbijgaande diabetes als gevolg van de acute inflammatoire stress door de virale infectie. Een mogelijke verklaring voor de hyperglykemie zou kunnen zijn een voorbijgaande insulineresistentie (en niet zozeer een insulinetekort door directe, blijvende beschadiging van de ß-cellen van de pancreas, die insuline produceren). Dat betekent dus dat dergelijke patiënten van dichtbij moeten waren gevolgd om na te gaan of en wanneer hun toestand verbetert.SJ Cromer et al. J Diabetes Complicat. 24 feb 2022. Online gepubliceerd voor de papieren versie.https://doi.org/10.1016/j.jdiacomp.2022.108145