...

Het Luxemburgse Gezondheidsinstituut, een hoogstand openbaar instituut dat onderzoek verricht in de biomedische wetenschappen, coördineert de "Predi-COVID"-studie (1), een cohortonderzoek dat op 14 april werd opgestart door de Task Force COVID-19. De vorsers willen onderzoeken welke klinische, epidemiologische en sociaal-demografische factoren correleren met de ernst van een Covid-19 en willen specifieke SARS-CoV-2- en patiëntgebonden biomarkers opsporen die de evolutie van de infectie voorspellen naargelang van het immunologische profiel. "Predi-COVID" zou ons een verklaring moeten aanreiken voor de verschillen in ernst en prognose van de ziekte. Dat zou moeten uitmonden in een preciezere evaluatie van patiënten met een SARS-CoV-2-infectie en een behandeling op maat.De participatie aan die 100% Luxemburgse studie blijkt goed te zijn. Tussen 5 mei, de dag waarop de eerste vrijwilliger zich heeft aangemeld, en 10 november hebben de vorsers contact genomen met 1406 SARS-CoV-2-positieve mensen ouder dan 18 jaar en 67 familieleden voor inclusie in de Predi-COVID en de extensiestudie Predi-COVID-H. Respectievelijk 556 en 48 mensen (gemiddelde leeftijd: 39 jaar) hebben aanvaard zich te laten volgen en bloed-, speeksel- en stoelgangsstalen en een nasofarynxwisser te laten afnemen om voorspellende markers op te sporen. De proefpersonen worden dagelijks met verschillende digitale tools op afstand gevolgd (thuis of in het ziekenhuis) gedurende 14 dagen vanaf de bevestiging van de diagnose. Maandelijks wordt een korte extra evaluatie uitgevoerd.De groep heeft ook een unieke biobank opgericht, die al 627 stalen bevat die bij de eerste en de follow-upconsultaties werden afgenomen. Ook werden stemregistraties (tot nog toe 3290) uitgevoerd via de app CoLive LIH, die door 245 deelnemers wordt gebruikt, om vocale biomarkers te identificeren van symptomen die vaak worden waargenomen bij Covid-19-patiënten. Die zouden dan kunnen worden gebruikt voor bewaking op afstand van de patiënten thuis.Uit de preliminaire resultaten na zes maanden blijkt dat de meeste vrijwilligers weinig of lichte symptomen vertoonden. De frequentste symptomen bij opname waren koorts (26,2%), hoest (23,3%), neusloop (12,2%) en keelpijn (10,8%). De frequentste vormen van comorbiditeit en de frequentste risicofactoren waren roken (18,1%), astma (5,4%), diabetes (4,7%), chronisch hartlijden (3,6%) en obesitas (3,3%).De fase van rekrutering en verzameling van de gegevens/stalen zou normaal lopen tot december 2020, maar het zou best kunnen dat ze wordt verlengd tot juni 2021 om de mogelijke langetermijngevolgen van een SARS-CoV-2-infectie te evalueren."We zijn in onze nopjes met de resultaten tot nog toe", commentarieert Markus Ollert, een van de hoofdonderzoekers van de Predi-COVID-studie. "Hoe hoger het aantal deelnemers, des te preciezer zullen de resultaten zijn. We werken nu samen met het Centre Hospitalier de Luxembourg om tot 100 kinderen met Covid-19 en tot 30 broers en zussen in de twee studies op te nemen."Het volledige studieprotocol werd gepubliceerd in een vermaard wetenschappelijk tijdschrift (2), wat de internationale zichtbaarheid en het succes van het project verhoogt. (referenties:(1) EurekAlert, News Release, 24 november 2020,(2) British Medical Journal Open, 23 november 2020, doi: 10.1136/bmjopen-2020-041834)