...

Volgens eerdere studies zou fluvoxamine, een al vrij oud geneesmiddel, dat wordt ingezet bij de behandeling van depressie en obsessieve-compulsieve stoornis, de ontsteking verminderen en interessant kunnen zijn bij de behandeling van Covid-19, maar die studies zijn uitgevoerd bij een klein aantal patiënten. Daarom hebben wetenschappers een veel grotere gerandomiseerde studie op touw gezet (1).De studie is uitgevoerd in 11 ziekenhuizen in Brazilië bij bijna 1500 niet-gevaccineerde patiënten met symptomen van Covid-19 die positief werden getest en minstens één risicofactor voor ontwikkeling van een ernstig ziektebeeld vertoonden. Tussen 20 januari en 5 augustus 2021 hebben 741 patiënten fluvoxamine 100 mg tweemaal per dag gekregen gedurende 10 dagen en 756 een placebo. De patiënten werden gedurende 28 dagen gevolgd. Het primaire eindpunt was het aantal patiënten dat langer dan zes uur op een Covid-19-spoedafdeling werd opgenomen of naar een tertiair ziekenhuis werd verwezen.79 patiënten (11 %) van de fluvoxaxinegroep en 119 (16 %) van de placebogroep werden langer dan zes uur op een Covid-19-spoedafdeling opgenomen of naar een tertiair ziekenhuis verwezen. In de groep die gedurende 10 dagen met fluvoxamine werd behandeld, daalde het absolute risico op lange ziekenhuisopname/dringende zorg met 5 % en het relatieve risico met 32 % in vergelijking met de placebogroep. De vorsers hebben geen significant verschil in het aantal bijwerkingen als gevolg van de behandeling tussen de twee groepen vastgesteld.Fluvoxamine wordt al sinds de jaren negentig gebruikt bij allerhande aandoeningen. In het begin van de pandemie is aangetoond dat fluvoxamine de cytokinestorm kan verlagen bij patiënten met een sars-CoV-2-infectie. Het zou dus weleens kunnen dat fluvoxamine nuttig is bij ambulante Covid-19-patiënten."Het is misschien een van onze krachtigste wapens tegen het virus. Dat is een van de belangrijkste ontdekkingen die we sinds het begin van de pandemie hebben gedaan", schrijft prof. Edward Mills van de McMaster University."Volgens die studie is fluvoxamine een doeltreffende, veilige, goedkope en goed verdragen optie bij de behandeling van Covid-19-patiënten die niet in het ziekenhuis worden opgenomen", bevestigt de vorser Otavio Berwanger in een begeleidend commentaarstuk (2).Een behandeling van tien dagen kostte in die studie ongeveer 4 dollar. Ter vergelijking, i.v. toediening van antistoffen kost ongeveer 2000 dollar en de experimentele antivirale pil van Merck ongeveer 700 dollar per behandeling. De auteurs denken dan ook dat fluvoxamine een goede optie zou kunnen zijn in arme landen, waar de vaccinatiegraad laag is of de toegang tot geavanceerde antivirale behandelingen beperkt. (referenties:(1) en (2) The Lancet Global Health, 27 oktober 2021, doi ; 10.1016/S2214-109X(21)00448-4 en 10.1016/S2214-109X(21)00501-5)