...

Meer dan een jaar na het begin van de coronapandemie wordt de lijst van vernietigende gevolgen waarmee patiënten met een sars-CoV-2-infectie te kampen krijgen tijdens en na het ziekenhuisverblijf, almaar langer. Een groep van de Universiteit van Michigan voert daar nu een nieuwe complicatie aan toe: delirium, ernstige stoornissen van de geestestoestand met verwardheid, agitatie en niet helder kunnen denken (1).In een eerste studie was vastgesteld dat ongeveer 80 % van de patiënten die wegens een Covid-19 op de intensive care waren opgenomen, verward waren (2).Om de klinische evolutie van het delirium bij Covid-19-patiënten te evalueren, hebben vorsers de medische dossiers doorgenomen van 148 patiënten die tussen 1 maart en 31 mei 2020 op de intensivecareafdeling van een ziekenhuis in Michigan waren opgenomen, aangevuld met de informatie verkregen tijdens een telefoongesprek na ontslag uit het ziekenhuis;108 (73 %) van de 148 patiënten hebben een delirium ontwikkeld dat gemiddeld een tiental dagen heeft geduurd (spreiding 4-17 dagen). 54 (50 %) van de 108 patiënten met een delirium waren Afro-Amerikanen en 76 (70 %) waren vrouwen.Een punt dat al die patiënten gemeen hadden: ze waren zieker, ze hadden meer comorbiditeit zoals hypertensie en diabetes en ze vertoonden een ernstigere Covid-19. Bij een aantal patiënten hielden de cognitieve stoornissen aan na ontslag uit het ziekenhuis, wat het herstel na een ziekenhuisverblijf erg kan bemoeilijken.Bijna een derde van de patiënten heeft het ziekenhuis verlaten zonder bewijs van totale remissie van het delirium. 40 % van die patiënten heeft verpleeghulp thuis nodig gehad voor hulp in het dagelijkse leven. 24 % van de patiënten die een delirium hadden vertoond tijdens het ziekenhuisverblijf, vertoonde thuis nog altijd een delirium volgens de zorgverstrekkers en bij een aantal patiënten hebben de symptomen meerdere maanden geduurd. 23 % heeft twijfelachtige cognitieve stoornissen of cognitieve stoornissen compatibel met dementie vertoond en 12 % is depressief geweest tijdens de eerste twee maanden na ontslag uit het ziekenhuis.Volgens de auteurs kan "een sars-CoV-2-infectie de zuurstoftoevoer naar de hersenen verminderen en de vorming van bloedstolsels leidende tot een cerebrovasculair accident in de hand werken met cognitieve stoornissen als gevolg. De inflammatoire markers waren sterk verhoogd bij de patiënten met een delirium. Verwardheid en agitatie zouden het gevolg kunnen zijn van ontstekingsverschijnselen in de hersenen."(referenties:(1) BMJ Open, 17 september 2021, doi: 10.1136/bmjopen-2021-050045(2) Critical Care, 8 augustus 2020, doi: 10.1186/s13054)