...

Diabetes is een van de vormen van comorbiditeit die het best correleren met de ernst van de ziekte bij infectie met een van de bekende drie coronavirussen die pathogeen zijn bij de mens, waaronder het SARS-CoV-2.Een internationale groep experts inzake diabetes en endocrinologie bevestigt dat het overlijdensrisico bij een Covid-19 veel hoger is bij bejaarden met diabetes. Uit hun studie blijkt echter ook dat het nieuwe coronavirus het optreden van diabetes kan uitlokken bij mensen die voorheen gezond waren.20-50% van de patiënten met een Covid-19 heeft diabetes. Gegevens van epidemiologische observaties in sterk getroffen gebieden en rapporten van verschillende nationale gezondheidscentra en ziekenhuizen leren dat de sterfte aan Covid-19 tot 50% hoger is bij patiënten met diabetes en vooral dan bejaarden met type 2-diabetes.Volgens professor Zimmet hadden een derde van de 46 patiënten die op 12 april in Australië gestorven zijn aan Covid-19, en 20% van de 752 patiënten die in het ziekenhuis waren opgenomen wegens een SARS-CoV-2-infectie, diabetes. Het risico op Covid-19 bleek veel minder hoog te zijn bij jonge patiënten met type 1-diabetes als ze goed werden verzorgd en als de diabetes goed onder controle was. Het rapport leert voorts dat de schade die het virus zou kunnen aanbrengen aan de β-cellen van het pancreas, invloed kan hebben op de werking van het pancreas met diabetes als gevolg door onvoldoende productie van insuline.Italiaanse collegae en coauteurs die hebben meegewerkt aan de studie, treden dat bij en zeggen dat ze meerdere gevallen van ernstige diabetische ketoacidose hebben gezien bij patiënten zonder voorgeschiedenis van direct werkende antivirale middelen die in het ziekenhuis waren opgenomen wegens een Covid-19. De coauteurs van verschillende centra in verschillende landen hebben ook vastgesteld dat patiënten met een ernstige Covid-19 enorm veel insuline nodig hadden.Verder onderzoek is vereist om aan te tonen dat er een verband bestaat tussen Covid-19 en het optreden van diabetes. In afwachting daarvan raadt prof. Zimmet patiënten met diabetes aan extra voorzorgen te nemen om zich te beschermen tegen infectie en tevens raadt hij artsen aan diabetes op te sporen bij Covid-19-patiënten, wetende dat diabetes negatieve invloed heeft op de prognose.(referentie: The Lancet Diabetes & Endocrinology, 23 april 2020, doi: 10.1016/S2213-8587(20)30152-2)