...

Op het einde van de studie hebben 107 patiënten zich bereid verklaard om deel te nemen aan de extensiestudie SILVER, waarin continue monitoring van de glykemie werd toegepast gedurende een jaar. Het primaire eindpunt was het HbA1c-gehalte na 1,0 of 1,5 jaar ononderbroken continue monitoring van de glykemie in vergelijking met de periode van zelfmonitoring tijdens de GOLD-studie.Het HbA1c-gehalte daalde met 0,35% (95% BI: 0,19-0,50; p < 0,001). De tijd die werd doorgebracht in hypoglykemie < 54 mg/dl, verminderde met 71% (van 2,1 naar 0,6%). De tijd die werd doorgebracht met een glykemie < 72 mg/dl daalde met 54% (van 5,4 naar 2,9%) (p in beide gevallen < 0,001). Verder werd nog het volgende vastgesteld: minder schommelingen van de glykemiewaarden, een beter welbevinden, meer tevredenheid over de behandeling, minder angst voor hypoglykemie en minder angst voor de diabetes.De onderzoekers concluderen dat continue glucosemonitoring een betere bescherming van type 1-diabetespatiënten op lange termijn verzekert en hun welbevinden verbetert. Dat zal allicht resulteren in een betere persistentie van de behandeling op lange termijn.Naar M Lind et al. Diabetes Care. 2020 Nov 15. Online gepubliceerd voor de papieren versie.