...

Diabetes gaat significant gepaard met CU, zowel bij kinderen als bij volwassenen. Een casus-controlestudie bij kinderen met IBD toont dat de prevalentie van diabetes hoger is bij CU-kinderen dan bij controlekinderen (OR 2,7; 1,1-6,6); de associatie ziekte van Crohn en diabetes was niet significant. Bij volwassenen met CU (0,8%) is type 1-diabetes (T1D) de derde meest voorkomende comorbiditeit, na psoriasis (1,8%) en reumatoïde artritis (1,1%). De prevalentie van T2D bij IBD is niet onderzocht. Een GWA-studie vond 1 locus voor T1D met verhoogd risico op CU en 2 loci voor CU met verhoogd risico op T1D.Gemeenschappelijke complicatiesPerifere neuropathie, die voorkomt bij 50% van de diabetici, wordt op 0 tot 39% geschat bij IBD, meestal optredend later in het verloop van de ziekte. Hepatobiliaire complicaties zijn cholelithiasis (bij CU na colectomie) en leversteatose.Diabetesgeïnduceerde osteoporose komt vaak voor en bij CU vindt ment ook een hogere prevalentie van lagere botdensiteit.Bij diabetici komt arteriële trombose vaker voor, maar veneuze trombose kan een complicatie zijn bij ketoacidose. Actieve CU of chirurgie heeft een hogere prevalentie systemische trombo-embolieën. Tot slot, diabetes is een gekende risicofactor voor slechte prognose bij colorectale chirurgie. Maar ook perioperatieve hyperglykemie bij niet vooraf gediagnosticeerde diabetici kan leiden tot meer infectieuze en niet-infectieuze complicaties, meer herinterventies en een hogere mortaliteit. De postoperatieve periode is de meest kritieke voor morbiditeit en mortaliteit bij CU-patiënten met comorbiede diabetes mellitus.De review bespreekt ook de bijzonderheden van de behandeling van ernstige en milde CU bij diabetici.Maconi G et al. Glucose intolerance and diabetes mellitus in ulcerative colitis: Pathogenetic and therapeutic implications. World J Gastroenterol. 2014; 20(13): 3507-3515. Published online 2014 April 7. doi: 10.3748/wjg.v20.i13.3507.