...

Dat is een gerandomiseerde, gecontroleerde, dubbelblinde studie bij 5.522 patiënten met chronisch coronair lijden die secundaire preventie kregen met plaatjesaggregatieremmers (99%), vetverlagende middelen (94%), ACE-remmers/sartanen (72%) en bètablokkers (62%). Het primaire eindpunt was een samengesteld eindpunt van cardiovasculaire sterfte, spontaan myocardinfarct (los van een of andere procedure), ischemisch CVA en coronaire revascularisatie wegens ischemie. Het belangrijkste secundaire eindpunt was het primaire samengesteld eindpunt zonder coronaire revascularisatie wegens ischemie.Tijdens een mediane follow-up van 28,6 maanden werd het volgende waargenomen:Ook de incidentie van het eindpunt van myocardinfarct plus coronaire revascularisatie, het eindpunt van cardiovasculaire sterfte en infarct en het eindpunt van coronaire revascularisatie of infarct was significant lager in de colchicinegroep. De niet-cardiovasculaire sterfte daarentegen was hoger in de colchicinegroep dan in de placebogroep (0,7 vs. 0,5 per 100 patiëntjaren; HR 1,51; 95% BI 0,99-2,31).SM Nidorf et al. N Engl J Med. 2020 Aug 31. Online ahead of print.