...

Chilipeper is een van de klassieke ingrediënten in een mediterrane voeding. Meerdere studies hebben aangetoond dat chilipeper heilzame effecten heeft op de gezondheid. Er was echter weinig epidemiologisch onderzoek verricht naar de eventuele correlatie tussen het eten van chilipeper en het overlijdensrisico.Marialaura Bonaccio et coll. hebben daarom een studie uitgevoerd bij een staal van 22 811 Italiaanse volwassen mannen en vrouwen uit de algemene bevolking. De consumptie van chilipeper werd geraamd met de EPIC-vragenlijst (European Prospective Investigation Into Cancer). Die vragenlijst polst hoe vaak je chilipeper eet.Tijdens een gemiddelde follow-up van 8,2 jaar zijn 1236 mensen gestorven. De totale sterfte was 23% en de cardiovasculaire sterfte 34% lager bij de mensen die graag chilipeper aten (meer dan vier keer per week), dan bij de mensen die er geen aten. Er werd een negatieve correlatie vastgesteld tussen regelmatig chilipeper eten en het optreden van ischemisch hartlijden (daling van het risico met 44%) en de cerebrovasculaire sterfte (daling met 61%).De correlatie tussen de consumptie van chilipeper en de totale sterfte was sterker bij mensen zonder hypertensie.Tot besluit, regelmatig chilipeper eten correleert met een lagere sterfte ongeacht de doodsoorzaak en een lagere cardiovasculaire sterfte, ongeacht de cardiovasculaire risicofactoren en de mate waarin de mediterrane voeding werd nageleefd. Interessant is voorts dat chilipeper heilzame effecten blijkt te hebben ongeacht het type voeding. (referentie: Journal of the American College of Cardiology, 24 december 2019, doi: 10.1016/j.jacc.2019.09.068)