...

Een groep van de Johns Hopkins University heeft de gegevens doorgenomen van meer dan 17.500 mensen zonder atherosclerose die hadden deelgenomen aan drie Amerikaanse studies. De studie is in juli online gepubliceerd in de European Heart Journal (doi.org/10.1093/eurheartj/ehab432). Tijdens een mediane follow-up van 18,7 jaar heeft bijna 20% van de patiënten met een remnant cholesterol ≥ 24 mg/dl een ernstig ischemisch cardiaal of cerebraal accident vertoond, en dat percentage was hetzelfde bij patiënten met een LDL-cholesterolconcentratie ≥ 130 mg/dl als bij patiënten met een LDL-cholesterolconcentratie < 130 mg/dl. De correlatie tussen een hoge remnant-cholesterolconcentratie en het cardiovasculaire risico bleef overeind na correctie voor de andere klassieke risicofactoren. Die resultaten worden bijgetreden door een studie van een Deense groep, die is uitgegaan van de gegevens van de Copenhagen General Population Study (CGPS: bijna 107.000 deelnemers, follow-up van 15 jaar) en de Copenhagen City Heart Study (CCHS: bijna 14.000 deelnemers, follow-up meer dan 40 jaar). De studie is in oktober online gezet in de European Heart Journal (doi.org/10.1093/eurheartj/ehab705). In de CGPS was het risico op perifeer arterieel lijden, myocardinfarct en ischemisch CVA hoger bij de deelnemers met een remnant cholesterol ≥ 58 mg/dl dan bij deelnemers in het kwartiel < 19 mg/dl: HR van perifeer arterieel lijden 4,8, HR van myocardinfarct 4,2 en HR van ischemisch CVA 1,8. Bij de deelnemers aan de CCHS was de HR respectievelijk 4,9, 2,6 en 2,1. Een argument om de remnant-cholesterolconcentratie te berekenen?Quispe R et al. en Wadström BN et al.