...

Volgens een analyse van de gegevens van twee cohorten in de huisartsgeneeskunde in het Verenigd Koninkrijk in de periode 2006-2015 lopen patiënten met type 2-diabetes nog altijd een hoger risico op hart- en vaataandoeningen (+ 21%) en ziekenhuisopname wegens hartfalen (+ 31%) dan patiënten zonder diabetes, ook als de klassieke cardiovasculaire risicofactoren (in casu hypertensie, roken, cholesterol, triglyceriden en glykemie) optimaal onder controle zijn.De correlatie tussen de waarschijnlijkheid van cardiovasculaire accidenten en overlijden en de mate van controle van de risicofactoren is bijzonder sterk bij type 2-diabetespatiënten zonder hart- en/of nierlijden. Daarom zou de preventie vooral in die laatste categorie moeten worden opgedreven, maar dat blijkt niet te gebeuren. Die populatie is jonger en krijgt minder voorschriften voor cardiovasculaire geneesmiddelen.De studie toont verder aan dat de risicofactoren al met al ruim onvoldoende worden aangepakt. Zo waren de bovenvermelde vijf factoren slechts bij 6% van de type 2-diabetespatiënten in de studie onder controle. Naar AK Wright et al. Circulation. 2020; 142: 1925-36