...

De hoeveelheid en de duur van borstvoeding nodig om gunstige cardiovasculaire effecten te verkrijgen, zijn nooit onderzocht. De vorsers hebben daarom de gegevens van het Canadese CHIL-cohortonderzoek doorgenomen, een onderzoek dat tussen 2009 en 2012 is uitgevoerd bij meer dan 3000 kinderen. Ze hebben informatie over de voeding en de bloeddruk verzameld. Informatie over de babyvoeding hebben ze gehaald uit de ziekenhuisdossiers van de eerste levensdagen en via de moeders. De bloeddruk werd gemeten op de leeftijd van drie jaar.98% van de kinderen (2333/2382) had borstvoeding gekregen, van wie 4% een "beperkte vroege borstvoeding" (enkele keren borstvoeding tijdens het ziekenhuisverblijf). Slechts 2% van de kinderen had dus helemaal geen borstvoeding gekregen.Op de leeftijd van 3 jaar was de bloeddruk hoger bij de kinderen die nooit borstvoeding hadden gekregen (gemiddelde systolische en diastolische bloeddruk 103/60 mmHg) dan bij de kinderen die wel borstvoeding hadden gekregen (99/58 mm Hg), en ook hoger dan bij de kinderen die maar beperkte vroege borstvoeding hadden gekregen (99/57 mm Hg). De verschillen in systolische bloeddruk bleven overeind na correctie voor vertekenende factoren. Bij de kinderen die borstvoeding hadden gekregen, werd geen significante correlatie vastgesteld met de duur en de exclusiviteit van de borstvoeding. De correlatie hing niet af van de body mass index van het kind, toediening van aanvullende voeding of sociale factoren, de gezondheid of de levenswijze van de moeder.In het licht van hun conclusies pleiten de auteurs ervoor meteen na de bevalling borstvoeding te geven en toekomstige moeders goed te informeren over borstvoeding. Ze beogen het cohortonderzoek voort te zetten om na te gaan of de verschillen in bloeddruk op de leeftijd van drie jaar invloed zullen hebben op de gezondheid op volwassen leeftijd. (referentie: Journal of the American Heart Association, 21 juli 2021, doi: 10.1161/JAHA.120.019067)