...

Veel mensen met een SARS-CoV-2-infectie vertonen geen of geen ernstige symptomen en andere worden net ernstig ziek. Uit de wetenschappelijke literatuur blijkt dat de leeftijd, het geslacht, het gewicht en chronische ziektes invloed hebben op de evolutie van een Covid-19. Maar misschien spelen ook andere factoren mee zoals chemische stoffen die het endocriene systeem ontregelen.Blootstelling aan hormoonverstoorders werd in verband gebracht met chronische metabole aandoeningen zoals diabetes, obesitas en bepaalde hartziektes, en die kunnen alle de ernst van een SARS-CoV-2-infectie verergeren. Een groep van het Inserm heeft daarom een studie uitgevoerd om na te gaan of hormoonverstoorders het risico op een ernstige SARS-CoV-2-infectie verhogen (1). Ze hebben daarbij 34 hormoonverstoorders uit de grote groepen (ftalaten, bisfenolen, perfluorverbindingen enz.) getest.De Parijse vorsers hebben de biologische wegen en de essentiële proteïnen ervan geïdentificeerd die samenhangen met het werkingsmechanisme van hormoonverstoorders én met de chronische ziekten die bijdragen tot de ernst van een Covid-19. Ze hebben gemeenschappelijke wegen ontdekt, die ook meespelen bij de verdediging van het lichaam tegen pathogenen. Met andere woorden, de "immuunrespons"."Uit onze studie blijkt dat blootstelling aan hormoonverstoorders zou kunnen interfereren met verschillende biologische signalen van het lichaam die invloed kunnen hebben op de ernst van een Covid-19", stelt Karine Audouze vast.Gezien de mogelijke relatie tussen de ernst van de pandemie en bezoedeling van het milieu door hormoonverstoorders zijn de auteurs de mening toegedaan dat mensen die worden blootgesteld aan hormoonverstoorders, zo goed mogelijk zouden moeten worden beschermd. Ze voegen eraan toe dat het misschien een goed idee zou zijn geneesmiddelen te ontwikkelen gericht tegen de sleutelproteïnen van de biologische wegen die worden beïnvloed door hormoonverstoorders en mede de ernst van een Covid-19 bepalen.In een preliminaire studie (2) correleerden perfluoralkylverbindingen (PFAS) met een hoger risico op ernstige Covid-19. In vroegere studies was voorts al een verband vastgesteld tussen luchtvervuiling en het risico op en de sterfte aan SARS-CoV-2-infectie. (referenties:(1)Environment International, 30 oktober 2020, doi: 10.1016/j.envint.2020.106232,(2) MedRxiv, 26 oktober 2020, doi: 10.1101/2020.10.22.20217562)