...

De ALLHAT-studie (Antihypertensive and Lipid-Lowering Treatment to Prevent Heart Attack Trial) heeft het effect van de systolische en de diastolische bloeddruk op het risico op een samengesteld eindpunt van sterfte ongeacht de doodsoorzaak, myocardinfarct, congestief hartfalen en op de verschillende items van dat samengesteld eindpunt onderzocht.Tijdens een mediane follow-up van 33.357 mensen gedurende 4,4 jaar (kwartielafstand 3,6-5,4 jaar) hebben 8.138 deelnemers een van de items van het samengesteld eindpunt ontwikkeld (myocardinfarct n = 2.636, hartfalen n = 866, CVA n = 936 en overlijden ongeacht de doodsoorzaak n = 3.700).Het risico op CVA correleerde lineair met de SBD/DBD. Het is dus wenselijk de bloeddruk te verlagen tot het laagste niveau dat nog compatibel is met het welzijn van de patiënten, om dergelijke accidenten te voorkomen. Maar zo eenvoudig is het niet.In feite werd een U-vormige correlatie vastgesteld tussen de SBD/DBD en het samengestelde eindpunt van sterfte ongeacht de doodsoorzaak, myocardinfarct en hartfalen. De systolische bloeddruk en de diastolische bloeddruk die correleerden met het laagste risico, verschilden bovendien naargelang van het beschouwde item. De SBD/DBD die correleerde met de laagste sterfte ongeacht de doodsoorzaak, was 140-155/70-80 mm Hg. De SBD/DBD die correleerde met het laagste risico op myocardinfarct en hartfalen was respectievelijk 110-120/85-90 mmHg en 125-135/70-75 mmHg.Dat pleit ervoor de streefwaarde voor SBD/DBD af te stemmen op het accident waarop het risico het hoogst is. Daarbij moeten we echter voor ogen houden dat bescherming tegen CVA kan gepaard gaan met een stijging van de andere risico's en vice versa. Geneeskunde blijft een kunst.Itoga NK et al. J Am Coll Cardiol. 2021; 78: 1671-8. https://www.jacc.org/doi/10.1016/j.jacc.2021.08.035