...

Het is nog niet duidelijk waarom Covid-19 een seizoensgebonden infectie is, maar er zijn wel aanwijzingen dat uv-stralen een rol zouden kunnen spelen.Het is bekend dat verwante coronavirussen zoals het sars-virus en het mers-virus gevoelig zijn voor uv-licht. Volgens recente laboratoriumstudies inactiveren uv-stralen het sars-CoV-2 op gecontamineerde oppervlakken. Pogingen om de invloed van uv in de reële wereld te evalueren zijn tot nog toe mislukt bij gebrek aan gegevens en omdat het moeilijk is klimaatvariabelen te scheiden van andere factoren die de verspreiding van het virus in de hand werken.Een nieuwe studie van Harvard geeft een betere kijk op de zaak. Om mogelijke vertekenende factoren, die verschillen van de ene streek tot de andere, te omzeilen zoals de infrastructuur van de gezondheidszorg en de bevolkingsdichtheid, hebben de vorsers onderzocht hoe de overdracht van het virus binnen een gegeven populatie verandert volgens de hoeveelheid zonlicht, de temperatuur, de neerslag en de vochtigheidsgraad aldaar. Het was daarbij de bedoeling uit te pluizen of de dagelijkse schommelingen van de omgevingscondities invloed hebben op het aantal nieuwe gevallen van sars-CoV-2-infectie tot 2,5 weken later binnen een gegeven bevolkingsgroep.Om de invloed van uv-licht op Covid-19 te evalueren, hebben de wetenschappers de metereologische gegevens van 3235 streken in 173 landen sinds het begin van de pandemie gekruist met de statistieken over de verspreiding van het virus in die gebieden.De verspreiding van het sars-CoV-2 bleek zwakker te zijn tijdens de eerste weken na een sterkere blootstelling aan uv-licht. In de noordelijke hemisfeer correleerde de stijging van de hoeveelheid uv-licht tussen de winter en de zomer in een daling met 7 percentpunten van het aantal nieuwe gevallen van Covid-19, wat gelijk was aan ongeveer de helft van het aantal nieuwe gevallen per dag in het begin van de pandemie.Het seizoensgebonden karakter van Covid-19 is dus mogelijk toe te schrijven aan een verandering van de hoeveelheid uv-licht. Het coronavirus verspreidt zich sneller in de winter als het koud en donkerder is en als de zon minder schijnt. Het onderliggende mechanisme is echter nog niet ontrafeld en waarschijnlijk spelen nog andere omgevingsfactoren zoals de temperatuur en de vochtigheidsgraad een rol."Zoals we deze zomer in de Verenigde Staten hebben gezien, is het weinig waarschijnlijk dat een hoge hoeveelheid uv-stralen volstaat om de verspreiding van het virus stil te leggen als de social distancing niet nageleefd wordt", zei Jonathan Proctor. "Aanvullende maatregelen zijn dus sowieso noodzakelijk om de verspreiding van het virus afdoende af te remmen.""Een beter inzicht in de invloed van de omgeving op Covid-19 zou wel kunnen uitmonden in een aanpassing van de lockdownmaatregelen volgens het seizoen en zou ook kunnen helpen bij het uitdokteren van de vaccinatiestrategie", voegde Peter Huybers eraan toe.(referentie: PNAS, 5 januari 2021, doi: 10.1073/pnas.2012370118)