...

In de drie studies hebben de proefpersonen vragenlijsten ingevuld over de tijd die ze doorbrachten voor het tv-toestel. Na correctie voor de klassieke cardiovasculaire risicofactoren zoals de leeftijd, het geslacht, de BMI en zelfs lichaamsbeweging concluderen de vorsers dat lang naar tv kijken (≥ 4 uur/d) correleert met een hoger risico op veneuze trombo-embolie.Het relatieve risico van veneuze trombo-embolie was 35% hoger bij de proefpersonen die hadden aangegeven dat ze lang naar tv keken, dan bij de proefpersonen die minder tv keken (van nooit tot < 2,5 uur/d) (RR 1,35; 95 % BI: 1,07-1,7). Dat hogere risico is waarschijnlijk toe te schrijven aan meer immobilisatie met alle gevolgen van dien inzake plaatjesaggregatie, viscositeit van het plasma en veneuze stase door een verminderde veneuze retour.De tijd die voor het tv-toestel wordt doorgebracht, is maar een voorbeeld van tijd van immobilisatie. De vorsers raden dan ook aan de duur van sedentaire activiteiten (recreatieve of professionele) te beperken door vaak een pauze in te lassen (om de 30 minuten) en door voldoende lichaamsbeweging te nemen (het niveau dat de richtlijnen aanraden, of beter nog intensere lichaamsbeweging gedurende langere tijd). Het is misschien een idee om het tv-toestel te koppelen aan een hometrainer, die het toestel van elektriciteit voorziet?Nog een goede raad: niet snoepen voor tv.Naar SK Kunutsor et al. Eur J Prev Cardiol. 20 jan 2022. Online gepubliceerd voor de papieren versie.