...

De patiënten werden gerandomiseerd naar cryoablatie of antiaritmica. De studie werd uitgevoerd om na te gaan welke behandeling het ritme en de symptomen het best onder controle brengt.Na een inloopperiode van drie maanden tijdens dewelke de dosering van antiaritmica (meestal flecaïnide, mediane dosering 200 mg/d) werd verhoogd tot de maximale dosering die nog werd verdragen, om het ritme onder controle te brengen, werden alle episoden van atriumfibrillatie geteld en werd de impact ervan (symptomen en levenskwaliteit) geëvalueerd gedurende een jaar.De resultaten spreken voor zich: 43% recidief atriumfibrillatie (ongeacht het type) in de cryoablatiegroep en 68% in de groep die werd behandeld met antiaritmica, dus een daling van het relatieve risico met 52% (p < 0,001).De resultaten over symptomatische recidieven waren nog duidelijker: incidentie van 11% in de cryoablatiegroep en 26% in de groep die werd behandeld met antiaritmica, dus een daling van het relatieve risico met 61% (p < 0,001). De levenskwaliteit na een jaar was bovendien sterker verbeterd na cryoablatie.Naar de presentatie van J Andrade, American Heart Association (AHA) virtual meeting 2020.