...

De mensen met een miskende diabetes waren vaker van het mannelijke geslacht dan de mensen met een HbA1c-gehalte < 48 mmol/mol (respectievelijk 60% en 45%), waren ouder (gemiddeld respectievelijk 61 en 58 jaar) en waren vaker zwaarlijvig (gemiddelde BMI respectievelijk 31 kg/m2 en 26,6 kg/m2). Noch de patiënten in kwestie noch hun arts werden op de hoogte gebracht van het resultaat van de test. De vorsers hebben dan in de medische dossiers gezocht naar een vermelding van een diagnostische code van diabetes, een HbA1c ≥ 48 mmol/mol of een voorschrift voor een antidiabeticum. Op grond daarvan hebben ze kunnen vaststellen dat de mediane tijd tot stellen van de diagnose van diabetes bij 82% van de patiënten in kwestie 2,3 jaar bedroeg. Na een follow-up van vijf jaar was bij 23% van die patiënten nog altijd geen diagnose van diabetes gesteld.De vorsers spreken wel niet van een verlies van kansen, maar wijzen er toch op dat het dan ook langer duurt voor de gepaste niet-farmacologische maatregelen en medicatie worden gestart, wat het risico op complicaties verhoogt.Naar de presentatie van KG Young, Poster 331, European Association for the Study of Diabetes (EASD) virtual meeting 2020.